Reklamačné podmienky

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianského zákonníka č. 40/1964 Zb. v plnom znení. Na u nás zakúpený tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom prevzatia kupujúcim. V prípade reklamácie tovaru musí kupujúci vyplniť reklamačný formulár / ako reklamačný formulár akceptujeme e-mailovú správu / v ktorom kupujúci uvedie typ reklamovaného tovaru, dátum nadobudnutia, krátky popis závady a svoje kontaktné údaje. Po obdržaní reklamačného protokolu Vás o tejto skutočnosti budeme informovať a po vzájomnej dohode Vás vyzveme na zaslanie reklamovaného tovaru. O reklamácii rozhodneme bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní. Náklady s dopravou hradí kupujúci. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, čistý a musí byť k nemu priložený nadobúdací doklad / pokladničný blok /. Ak sa jedná o vadu odstrániteľnú, ma kupujúci právo na jej bezplatné odstránenie. Ak sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni v riadnom užívaní veci má kupujúci právo na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy / vrátenie peňazí /. Na výmenu tovaru, alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci právo aj v prípade, ak sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej 2x odstraňovaná vyskytne opätovne, alebo ak má tovar súčasne 3 odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní tovaru. Ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni v riadnom užívaní, ma kupujúci právo na primeranú zľavu. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávným používaním, mechanickým poškodením, neodbornou montážou a ostatné vady, ktoré neboli preukazateľne spôsobené výrobcom, alebo predávajúcim. Pri ťažných zariadeniach taktiež nezodpovedáme za vady na elektrickom príslušenstve vozidiel na ktorých bolo namontované ťažne zariadenie bez použitia vhodnej elektroinštalácie.

Pokračovať

Najlepšie

Nosič bicyklov Aguri Advans 3

Nosič bicyklov Aguri Advans 3

Price:
141.00 €

Model:
Aguri Advans
View detailed

Nosič bicyklov Taurus Basic Plus 3

Nosič bicyklov Taurus Basic Plus 3

Price:
253.00 €
237.00 €

Model:
Taurus Basic
View detailed

Nosič bicyklov Taurus BikeUp

Nosič bicyklov Taurus BikeUp

Price:
45.00 €
38.00 €

Model:
Taurus BikeUp
View detailed

Nosič bicyklov Taurus BikeUp Pro

Nosič bicyklov Taurus BikeUp Pro

Price:
61.00 €
53.00 €

Model:
Taurus BikeUp Pro
View detailed

Nosič bicyklov Taurus III

Nosič bicyklov Taurus III

Price:
16.00 €

Model:
Taurus
View detailed

Nosič bicyklov Thule FreeRide 532

Nosič bicyklov Thule FreeRide 532

Price:
59.99 €

Model:
Thule FreeRide
View detailed

Nosič bicyklov Thule VeloCompact 924 - 2 bicykle

Nosič bicyklov Thule VeloCompact 924 - 2 bicykle

Price:
419.99 €

Model:
Thule VeloCompact
View detailed

Strešný box Taurus Easy 430 - čierny matný

Strešný box Taurus Easy 430 - čierny matný

Price:
179.00 €
169.00 €

Model:
Taurus Easy
View detailed

Strešný box Taurus Xtreme 400 čierny matný - aeroskin

Strešný box Taurus Xtreme 400 čierny matný - aeroskin

Price:
199.00 €
189.00 €

Model:
Taurus Xtreme
View detailed

Výrobcovia