Ťažné zariadenia

Predaju a montáži ťažných zariadení sa s krátkou prestávkou venujeme od r. 1994, čo je dostatočne dlhá doba, aby sme dokázali posúdiť kvalitu. V konkurenčnom boji u nás jednoznačne zvíťazili produkty slovenského výrobcu Galia a to ako konštrukciou, dielenským spracovaním, tak aj povrchovou úpravou. Galia ako jediný výrobca ponúka ťažné zariadenie upravené zinkovaním, čo zabezpečuje najdlhšiu životnosť tažného zariadenia voči ostatným konkurenčným výrobkom. Konštrukcia takzvaného " bajonetu" je istená niekoľkými bezpečnostnými prvkami voči samovoľnému uvoľneniu spojovacej gule. Pri objednávke ťažného zariadenia je potrebné vedieť, že montáž môžu vykonávať len oprávnene osoby, pretože namontované ťažné zariadenie podlieha schvaľovaciemu konaniu na Dopravnom inšpektoráte PZ. Z týchto dôvodov doporučujeme zabezpečiť si montáž ť.z. vopred.

Citroen
Citroen
Dacia
Dacia
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Hyundai
Hyundai
Kia
Kia
Land Rover
Land Rover
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Renault
Renault
Seat
Seat
Škoda
Škoda
Toyota
Toyota
Volkswagen
Volkswagen
Elektroinštalácie pre Ť.Z.
Elektroinštalácie pre Ť.Z.